افتخارات دبیرستان رشد

آمار قبولی دبیرستان رشد

رتبه های برتر کنکور

 ردیف نام
 رتبه سال
رشته
 1 جواد قزوینیان
5
 1370 ریاضی
2
محسن دارابی
7
1372
 تجربی
 3  حسن حقیقی
 7 1375
 ریاضی
4
مجید عابدی
 6 1381
ریاضی

المپیادی ها

ردیف
نام
 سال  رشته  نوع مدال
 کشور
1
 عمران احمدی  1372 ریاضی
 نقره ترکیه
2
 علی نورمحمدی  1373  ریاضی برنز
 هنگ کنگ
3
محمدعلی آبام
 1374  ریاضی برنز
کانادا
 4 علیرضا کشاورز
 1376 ریاضی
طلا
تایوان
5
امیر آجرلو
 1376 ریاضی
 طلا تایوان
6
 امیر آجرلو  1377  ریاضی طلا
 رومانی
7
مهدی صفا
 1377  ریاضی نقره
 رومانی
 8 محمد بهرامی
1378
شیمی
 طلا دانمارک